1. DEFINICJE

1.1. Terminy użyte w Regulaminie

1.2. MARIMAR – Właściciel i administrator strony internetowej http://www.marimar.pl.

1.3. Klient – przedsiębiorca, pracownik, pełnomocnik korzystający ze strony internetowej http://www.marimar.pl lub wysyłający zamówienie na adresy email należące do MARIMAR. Dane dotyczące sposobu kontaktu zawarte są w punkcie 4.3.2. Regulaminu.

1.4. Towar – wszelki asortyment, który klient może nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego, drogą mailową, poprzez zamówienia telefoniczne lub dokonując zakupu bezpośrednio w siedzibie MARIMAR.

1.5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Regulamin określa ogólne zasady składania zamówień drogą mailową i telefoniczną, poprzez stronę internetową http://www.marimar.pl w MARIMAR.

2.2. Strona internetowa przeznaczona jest dla przedsiębiorców pragnących nabyć towary bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

2.3. Strona internetowa wykorzystywana jest do informowania o produktach, ich dostępności, parametrach oraz do składania zamówień.

2.4. Zamieszczone ceny towarów nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych naszego serwisu.

3.2. Dane są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb własnych firmy i nie będą udostępniane innym podmiotom z wyłączeniem sytuacji związanych z obsługą zamówień.

3.3. Szczegółowe informacje odnośnie ochrony Państwa danych zawarte są w oddzielnej zakładce: „Polityka prywatności” znajdującej się pod adresem https://marimar.dkonto.pl/content/2-polityka-prywatnosci

3.4. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez MARIMAR w celu realizacji złożonego zamówienia.

3.5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

3.6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Może również zwrócić się z prośbą o usunięcie jego danych z bazy. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone na piśmie.

4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

4.1. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem zamieszczonym na stronie https://marimar.dkonto.pl/content/3-regulamin lub poprosić o udostępnienie drogą elektroniczną.

4.2. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść. Dotyczy to wszystkich form składania zamówienia.

4.3. Formy składania zamówień:

4.3.1. Klient może złożyć zamówienie poprzez sklep internetowy znajdujący się pod adresem http://www.marimar.pl.

4.3.1.2. Przed złożeniem zamówienia lub w trakcie tej czynności Klient może dokonać rejestracji w sklepie internetowym MARIMAR. Rejestracja jest bezpłatna i nie wiąże się z żadnymi kosztami, nie jest też ona obowiązkowa, a jedynie ułatwia Klientowi składanie kolejnych zamówień i śledzenie historii zamówień.

4.3.1.3. Warunkami przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia internetowego jest prawidłowo wypełniony formularz zamówienia.

4.3.2. Klient może złożyć zamówienie telefonicznie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 korzystając z poniższych numerów telefonu: Tel. +48 501 361 943, Tel. +48 531 675 951

4.3.3 Klient może złożyć zamówienie drogą mailową na jeden z poniższych adresów: biuro@marimar.pl

handel.marimar@gmail.com

marimar.rekawice@gmail.com

4.3.4. Klient może złożyć zamówienie w siedzibie MARIMAR od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

4.4. Zamówienia mogą być składane przez Klientów 24h na dobę. Zamówienia złożone po godzinie 14:00 oraz zamówienia złożone w soboty, niedziela i święta będące ustawowo dniem wolnym od pracy będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

4.5. Złożenie zamówienia oznacza po stronie Klienta wyrażenie oświadczenia woli o zawarciu umowy nabycia Towarów objętych zamówieniem – zakupu. W przypadku anulowania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy nabycia Towarów.

5. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

5.1. Złożone przez Klientów zamówienia będą realizowane w kolejności ich wpłynięcia.

5.2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności Towaru. W przypadku gdy zamawiany Towar jest niedostępny pracownik MARIMAR kontaktuje się z zamawiającym w celu poinformowania czasu realizacji zamówienia.

5.3. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało zrealizowane, a Towar został wysłany.

5.4. Ostateczna wartość zamówienia oraz cena Towarów znajduje się na fakturze proforma lub fakturze VAT. Klient akceptując ten dokument akceptuje podane w nim ceny Towarów.

5.5. Waga Towarów podana na stronie internetowej http://www.marimar.pl jest szacunkowa i uśredniona. Może ona różnić się np. w zależności od wybranych rozmiarów Towaru. W związku z tym koszt transportu podany na stronie podczas składania zamówienia może ulec zmianie gdyż jest on zależny od wagi i gabarytów, na co Klient wyraża zgodę.

5.6. Promocje czasowe obowiązują dla zamówień zatwierdzonych i realizowanych w czasie trwania promocji.

6. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR

6.1. Akceptowane formy płatności.

6.1.1. Podstawową formą płatności jest przedpłata na konto na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy MARIMAR

6.1.1.1 Przy zamówieniach z formą płatności przedpłata na konto wystawiana jest faktura proforma na podstawie której Klient dokonuje przedpłaty.

6.1.1.2 W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata na konto wysyłka lub odbiór towaru następuje po wpłynięciu pełnej kwoty wartości zamówienia na konto bankowe wskazane na fakturze proforma. Kwota zapłaty składa się z ceny Towaru i kosztów transportu, na które Klient otrzymuje dokument VAT.

6.1.1.3. Brak zapłaty za zamówienie w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta faktury pro-forma skutkuje anulowaniem zamówienia i rezerwacji towaru.

6.1.2. Pobranie przy odbiorze Towaru, który jest dostarczany przez firmę spedycyjną. W przypadku tej formy płatność następuje w momencie doręczenia Towaru i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

6.1.3. Przelew z odroczonym terminem płatności.

6.1.4. Istnieje możliwość płatności gotówkowych w MARIMAR ul. Kopalniana 3/7.

6.2. MARIMAR może zadecydować o wstrzymaniu realizacji jakichkolwiek zamówień Klienta jeśli występują opóźnienia w zapłacie należności za zakupiony Towar.

7. PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

7.1. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument VAT, który jest wręczany klientowi w momencie odbioru Towaru lub przesyłany razem z zamówionym Towarem w formie trwałego wydruku papierowego.

7.2. Na życzenie Klienta może zostać wystawiony i przesłany dokument VAT (w tym fakturę lub fakturę pro forma) w formie elektronicznej.

7.2.1. Klient może złożyć wniosek o otrzymanie faktury w formie elektronicznej za pośrednictwem faxu, wiadomości email lub telefonicznie, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

7.2.2. Wnioskując o wysłanie faktur w formie elektronicznej Klient zobowiązany jest do podania poprawnego adresu email, na który MARIMAR będzie wysyłał dokumenty.

7.3. Przy wystawianiu i przesyłaniu faktur w formie elektronicznej spełniane są wszystkie wymogi wynikające z obowiązującego prawa.

7.4. Faktury przesyłane w formie elektronicznej wystawianej są w formacie PDF.

7.5. Zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa MARIMAR do wystawianie i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

7.6. Za moment doręczenia faktury w formie elektronicznej uznaje się datę dotarcia wiadomości email opisanej w art. 7.2.2 na serwer skrzynki pocztowej Klienta.

7.7 MARIMAR nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie faktur w formie elektronicznej na adres email jeśli był on błędnie podany przez Klienta lub jeśli został zmieniony przez Klienta w czasie pomiędzy wyrażeniem woli otrzymania faktury drogą elektroniczną a datą wysłania jej na adres pocztowy Klienta.

8. FORMY I KOSZTY DOSTAWY TOWARU

8.1. Zamówiony Towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem firm spedycyjnych DHL lub Poczta Polska

8.2. Firmy kurierskie działają w oparciu o własne regulaminy. Celem zapoznania się z regulaminami spedytorów prosimy o bezpośredni kontakt z tymi firmami.

8.3. Koszt transportu za zamówiony Towar pokrywa Klient. Opłata ta wyliczana jest na podstawie wagi i gabarytów zamówionego Towaru.

8.3.1. Koszt przesyłek DHL to 15,00 PLN netto za 1 paczkę do 30 kg

8.4. Istnieje możliwość odbioru własnego towaru z magazynu firmy w Radomiu na ulicy Kopalniana 3/7 w godzinach od 08:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

8.5. Dostawa na koszt MARIMAR jest możliwa przy jednorazowym zakupie Towaru o wartości na fakturze powyżej 3 000 PLN netto.

10. ZWROT TOWARU

10.1. MARIMAR dostarcza Klientowi produkt pozbawiony wad.

10.2. Zgodnie z art. 558 §1 K.C. uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku umów zawieranych pomiędzy MARIMAR a Klientami w myśl art. 1.3.

10.3. Możliwe jest dokonanie zwrotu zakupionego Towaru, za zgodą MARIMAR, w terminie do 14 dni od daty otrzymania Towaru, w przypadku niezgodności towaru z opisem lub otrzymania błędnie wydanego towaru.

10.3.1. MARIMAR nie przyjmuje zwrotów bez przedniego uzgodnienia zwrotu z Działem Obsługi Klienta bądź Działem Reklamacji.

10.3.2. Zwracany Towar nie może nosić żadnych śladów eksploatacji (stan wysyłkowy), musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony (w tym oryginalne opakowanie, które również nie może być uszkodzone). Towar noszący ślady użytkowania nie podlega zwrotowi.

10.3.3. Towar po uzgodnieniu z Działem Obsługi Klienta bądź Działem Reklamacji należy zwrócić osobiście bądź wysłać do siedziby MARIMAR.

10.3.4. Koszty związane z wysyłką i zwrotem towaru ponosi Kupujący.

10.3.5. Po weryfikacji stanu odesłanego Towaru i uwzględnieniu zwrotu zostanie wystawiona faktura korygująca. Dokonując zwrotu Towaru Klient zobowiązuje się do odesłania podpisanej faktury korygującej na zwrócony Towar.

10.4. W przypadku gdy MARIMAR wyrazi zgodę na zwrot zakupionego Towaru dokonywany jest zwrot płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

10.4.1. Zwrot dokonywany jest po otrzymaniu od Klienta podpisanej faktury korygującej.

10.4.2. Zwracany jest koszt zakupionych i zwróconych Towarów. MARIMAR nie zwraca Klientowi kosztów wysyłki oraz innych, dodatkowych kosztów, które wynikły w czasie realizacji i dostawy z winy Klienta (np. nie odebranie w terminie przesyłki od firmy spedycyjnej).

10.5. Towar, który nosi jakiekolwiek widoczne ślady użytkowania i modyfikacji nie podlega zwrotowi.

11. REKLAMACJA OBUWIA:

11.1 Klient zgłaszający reklamację ma obowiązek złożenia zgłoszenia na poprawnie wypełnionym formularzu reklamacyjnym dostępnym na stronie www.marimar.pl w zakładce dotyczącej danego produktu w opcji „Pobierz”.

11.2 W formularzu reklamacyjnym należy uzupełnić następujące informacje:

- pełne dane reklamującego (nazwa, adres, numer telefonu, adres email);
- dane produktu skierowanego do procesu reklamacji (nazwa produktu/model, rozmiar, ilość, data zakupu obuwia, numer faktury zakupowej, opis usterki i date jej zauważenia);

11.3 Reklamowany produkt należy odesłać w oryginalnym opakowaniu wraz z formularzem reklamacyjnym na adres: MARIMAR, ul. Kopalniana 3/7, 26-605 Radom. Klient pokrywa koszty wysyłki reklamowanego obuwia. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

11.4 Reklamowany produkt powinien być dostarczony w stanie czystości umożliwiającym weryfikację Towaru ze zgłoszeniem. Oznacza to, że Towar powinien być czysty, suchy i wywietrzony.

11.5 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni w przypadku konsumentów i 21 dni w przypadku firmy od daty dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby MARIMAR. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

11.6 W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej, obniżającej wartość towaru, reklamacja zostaje uznana w wyniku czego zostaje wystawiona faktura korygująca.

11.7 W przypadku decyzji o nieuznaniu reklamacji, produkt zostaje odesłany zwrotnie na koszt składającego reklamację.

11.8 Reklamacji nie podlega obuwie:

- które uległo naturalnemu zużyciu;
- w którym wystąpiły uszkodzenia mechaniczne podczas jego eksploatacji, w tym rozdarcia, rozprucia, przetarcia, zmechacenia, wyrwania zapięć etc;
- dostarczone do siedziby MARIMAR w stanie zanieczyszczonym lub wilgotnym;
- posiadające wady wynikające z niewłaściwej konserwacji;
- wady powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych;
- uszkodzenia wynikające z niewłaściwego sposobu użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem, użytkowania w warunkach niewłaściwych dla typu danego obuwia;
- uszkodzenia wynikające ze złego dopasowania obuwia do stopy;
- obuwie niekonserwowane przez użytkownika traci gwarancję i nie podlega reklamacji

13. KOMPLETNOŚĆ DOSTAW

13.1. Towar dostarczany za pośrednictwem firmy spedycyjnej jest plombowany taśmą strech.

13.2. W chwili odbioru Towaru od przedstawiciela firmy spedycyjnej Klient ma obowiązek sprawdzenia prawidłowości przesyłki pod względem sposobu zapakowania (uszkodzenia opakowania przesyłki), stanu, ilości i rodzaju Towaru.

13.2.1. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub niezgodności przesyłki z zamówieniem lub fakturą, Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu rozbieżności z przedstawicielem firmy spedycyjnej.

13.2.2. Klient powinien niezwłocznie poinformować MARIMAR o stwierdzeniu niezgodności dostawy z zamówieniem lub fakturą i w ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy przesłać do MARIMAR protokół rozbieżności.

13.3. MARIMAR nie odpowiada za braki Towaru stwierdzone bez udziału przedstawiciela firmy spedycyjnej lub stwierdzone z naruszeniem procedury określonej w art. 13.2.

13.4. Odbierając Towar z magazynu MARIMAR Klient, jego przedstawiciel lub przedstawiciel firmy spedycyjnej obierającej Towar w imieniu Klienta zobowiązany jest do sprawdzenia Towaru pod względem ilościowym i jakościowym.

13.4.1. Za rozbieżności powstałe po odbiorze Towaru przez Klienta, jego przedstawiciela lub przedstawiciela firmy spedycyjnej działającego w imieniu Klienta, MARIMAR nie ponosi odpowiedzialności.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.1. MARIMAR zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.

15.1.1. Zmiana Regulaminu następuje z chwila pojawienia się jego nowej treści na stronie internetowej http://www.marimar.pl

15.2. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Składając zamówienie Klient potwierdza znajomość Regulaminu, akceptuje jego treść i związany jest jego postanowieniami.

15.3. Ostateczna koszt Towaru podany jest na fakturze proforma lub fakturze VAT.

15.4. Ceny Towarów zamieszczone na stronie http://www.marimar.pl są podane w walucie PLN. Podane ceny są cenami netto. Na stronie produktu oraz w Koszyku Klient może zapoznać się również z wartością brutto Towaru.

15.5. Niniejszy Regulamin dotyczy zarówno Klientów z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i również z pozostałych krajów UE.

15.6. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej http://www.marimar.pl, w tym podane ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

15.7. MARIMAR zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży poszczególnych Towarów w dowolnym czasie bez podania przyczyny.